Aknīstes Romas katoļu baznīca


Baznīca būvēta 1940. gadā pēc samazināta Kauņas Kristus Augšāmcelšanās baznīcas plāna, modernā stilā. Centrālais altāris, abi sānu altāri un kancele darināti 1809. gadā renesanses stila kokgriezumos. Baznīcā skatāmas Vissvētākās Jaunavas Marijas, Svētā Jāņa, Svētā Pētera un Pāvila tēli un Svētā Ignācija tēls. Gan altāri, gan statujas ir pārvestas no Roķišķu katoļu baznīcas (Lietuva). Pārējais Aknīstes katoļu baznīcas pamatinventārs - baznīcēnu soli, biktskrēsls, ir saglabājušies no vecās baznīcas (celta 1774.gadā, nojaukta ~ 1985.gadā).

Baznīca konsekrēta sv.Ignācija no Lojolas godam.

Baznīcai ir viens tornis, kurā iekārts 180 kg smags zvans. Baznīca ir 28 metrus gara, 15 metrus plata un 10 metrus augsta ķieģeļu mūra celtne.
Iepretim esošajai baznīcai atrodas vecās katoļu baznīcas (1774) vieta, kurā patlaban skatāms koka krusts (novietots kādreizējā altāra vietā). Vienīgā saglabājusies liecība par bijušo baznīcu ir - sarkano ķieģeļu baznīcas vārti, kas ir kļuvuši par Aknīstes pilsētas vizuālās atpazīstamības simbolu. 

Sv.Mise notiek svētdienās plkst.12.00 (izņemot mēneša 2.svētdienu), pr.A.Skadiņš.

Kā atrast?
Skolas iela 10A, Aknīste, Aknīstes novads; GPS 56.1621, 25.7419
Tālrunis: + 371 29129682, + 371 29445049


Asares luterāņu baznīca

Asarē pirmā baznīca (koka) tikusi uzcelta 1569.gadā, tomēr līdz mūsdienām no tās nekas nav saglabājies, jo nopostījis ugunsgrēks.

Muižas rotmistra Ernsta Kristiāna fon Holteja valdīšanas laikā tiek celta mūsdienās redzamā Asares luterāņu baznīca, kas pabeigta 1823.gadā, šī paša gada 26.augustā baznīca iesvētīta.
Baznīcā atrodas vairāki valsts nozīmes mākslas priekšmeti – baroka stila kancele ar kokgriezumiem, pseidogotiskā stila koka altāris ar zeltītu rotājumu, altāra vidū novietota Juliusa Deringa glezna „Kristus un divi eņģeļi”; logus rotā E.Todes darbnīcā 1909.gadā izgatavotās vitrāžas „Kristus dzimšana” un „Kristus debesbraukšana” ar četru Asares muižas īpašnieku dzimtu ģerboņiem. Ērģeles izgatavotas 1865.gadā pie vācu ērģeļu meistara F.Veisborna.
2013.gada martā Asares luterāņu baznīcai piešķirts Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa statuss.

Dievkalpojumi notiek mēneša 2. un 4.svētdienā - mācītājs Atis Bambāns (tālr.: 26162095).

Kā atrast?
Braucot virzienā Aknīste – Daugavpils (šoseja P73) ir norāde uz Asari, pēc 3 km brauciena Asares baznīca (ceļa labajā pusē) ir sasniegta.
„Betānija”, Asares pagasts, Aknīstes novads
GPS 56.1164,  25.8890
Tālrunis: + 371 26484579

Asares ev.lut.baznīcas mājas lapa

Aknīstes luterāņu baznīca


Baznīcas ēka (1865) sākotnēji gan celta, gan kalpojusi skolas vajadzībām, taču vēlāk – 19./20.gs.mijā sekmīgi pielāgota baznīcas vajadzībām. Baznīca ir koka guļbūve, kas mūsdienās apmūrēta ar ķieģeļiem, juma korē izveidots miniatūrs tornītis ar galeriju.

 Tuvākais dievkalpojums: 2020.gada 27.septembrī, plkst.9.00 (mācītājs Atis Bambāns, tālr.: 26162095).

 Kā atrast?

Dzirnavu iela 18, Aknīste, Aknīstes novads; GPS  56.1634, 25.7518

Tālr.:  26162095


Gārsenes luterāņu baznīca

Mūsdienās redzamā luterāņu baznīca ir pēc kārtas trešais dievnams, kas Gārsenē ir bijis. Pirmā baznīca minēta 16.gs. vizitācijas aktos – no koka būvētā Sv.Jura baznīca; otrā baznīca, kas iesvētīta un atklāta 1792.gada 5.jūlijā, tikusi būvēta no laukakmeņiem. Draudzei pieaugot, bijusi nepieciešama lielāka dievlūdzēju telpa, tāpēc laukakmeņu baznīca 1904.gadā nojaukta, lai vietā uzceltu plašāku, mūsdienās skatāmo baznīcu. Jaunā baznīca (iesvētīta 1906.gada 1.oktobrī) ir arī pēdējā Gārsenes barona fon Budberga veltījums savai pāragri mūžībā aizgājušajai sievai, pēc tautības anglietei, Ģertrūdei Vorsai – Budbergai. Baznīcas celtniecību, izmantojot vietējos būvmateriālus, vadīja arhitekts Eduards Kupfers.

1988.gadā baznīcas tornim uzlikts jauns kapara skārda jumts. Torņa smailes lodē ievietota kapsula ar vēstījumu par Gārsenes vēsturi.
1991.gadā tika veikti baznīcas altāra daļas remontdarbi (krāsoti griesti, sienas), restaurēts velves uzraksts – „Nāciet pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu iepriecināt”.
1992.gadā baznīcā iesvētīta un nostiprināta piemiņas plāksne represētajiem gārseniešiem.
1999.gadā Gārsenes luterāņu baznīcai piešķirts Eiropas kultūras mantojuma karogs (Eiropas Kultūras mantojumu dienu „Eiropa – kopīgs mantojums. Baznīcas Latvijā” ietvaros).
2004.gadā ar VKKF finansiālu atbalstu jaunu, kvalitatīvu skanējumu atguva baznīcas ērģeles.
2006.gadā baznīcai piešķirts Eiropas kultūras mantojuma karogs (nominācijā „Vēsturisko interjeru saglabāšana un restaurācija”).
2008.gadā baznīcai daļēji nomainīts skārda jumts.
 
Dievkalpojumi notiek mēneša 2. un 4.svētdienā - mācītājs Atis Bambāns (tālr.: 26162095).

Blakus baznīcai - kapsētas vidienē, atrodas klasicisma stilā celta kapliča (1906, arhitekts Eduards Kupfers), kas ir barona Budberga veltījums savai mirušajai sievai baronesei Vorsai- Budbergai.
 
Kā atrast?
„Mierlauki”, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads; GPS 56.1004, 25.8183
Tālrunis: + 371 26367150;  + 371 29429620