Lai pieteiktos tirdzniecībai, aicinām rakstīt uz e-pastu ilukstestirgus@inbox.lv vai zvanīt pa tālr. 22027942 (Igors).

Atgādinām, ka tirdzniecības dalībniekam ir jāievēro Latvijas Republikas likumdošanā un normatīvajos aktos noteiktās prasības, kas reglamentē attiecīgo darbību, un ir jāsaņem visas nepieciešamās atļaujas.