Tiks restaurēta pils podiņu krāsns

Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu 3.konkursā 2015.gadā starp 104 atbalstītajiem projektiem kultūras mantojuma nozarē, saskaņā ar 04.11.2015. savstarpēji noslēgto līgumu,  atbalstu 3948,00 EUR apmērā saņēmis Aknīstes novada pašvaldības iesniegtais projekts „Gārsenes pils podiņu krāsns restaurācija”.

Podiņu krāsns,  kas mūrēta no baltiem glazētiem podiņiem ar kobaltzilu zīmējumu, ir vienīgais 19.gadsimta mākslas piemineklis Gārsenes pilī tā oriģinālajā veidolā, līdz ar to tai piešķirts valsts aizsargājamā valsts nozīmes kultūras pieminekļa statuss, valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā tās reģistra numurs - 3388.

Restaurācijas darbus veiks divas sertificētas speciālistes - keramikas, stikla un porcelāna restauratores - vecmeistares Jana Lībiete un Inta Tiltiņa saskaņā ar projekta pieteikumā iesniegto krāsns restaurācijas darbu aprakstu un tāmi. Plānots, ka darbi tiks uzsākti siltākā laikā - 2016.gada maijā - un pabeigti 6 nedēļu laikā.

Projekta rezultātā valsts nozīmes mākslas piemineklis būs atguvis sākotnējo krāšņumu, bet novada iedzīvotāji un plašāka sabiedrība tiks iepazīstināti  ar iepriekš neakcentētām novada kultūras mantojuma vērtībām - pēc restaurācijas darbu pabeigšanas tiks izveidota fotoizstāde „Gārsenes pils podiņu krāsns restaurācijas gaita”, ko plānots izvietot apskatei pils Izstāžu zālē aktīvās tūrisma sezonas laikā, vēlāk to eksponēt novada skolās, bibliotēkās.