Z/s Āmuri 

  
   
  

Kā atrast?
Z/s „Āmuri”, Asares pagasts, Aknīstes novads, GPS  56.1157, 25.8895
Tālrunis: 29148597
E-pasts: landu@inbox.lv
Mājas lapa: https://sites.google.com/site/zsamuri/home